Závody se budou konat v lesích jen pár kilometrů severně od Ostravy, mezi obcemi Ludgeřovice a Markvartovice a Slezskou Ostravou, resp. jejími částmi Koblov a Antošovice. Jedná se o zajímavý prostor, který byl dosud pro OB zmapován částečně jen jednou a to již v roce 1981 (mapa Petr). Polovina prostoru je pak zmapována úplně poprvé.

V rovinatém prostoru s pravidelnou sítí komunikací převažují starší listnaté porosty dubů a buků s příměsí mladších líp, habrů, javorů a bříz typické pro Ostravskou pánev. Viditelnost a průběžnost je variabilní. Terén je členitější v SZ a Z části, kde se nachází údolíčka s vodními a podmáčenými plochami. V celém prostoru je pak množství prohlubní, jam a jemných rýh nebo také suchý poldr, porostlý náletovými dřevinami.

Klasická trať využije celý prostor, krátká trať bude využívat právě členitější západní část.

Prostorem prošla v roce 1945 Ostravská operace, která vedla k osvobození Opavy a následně také Ostravy. Mezi Opavou a Ostravou došlo k těžkým bojům, protože němci využívali československého opevnění, sestávajícího z železobetonových bunkrů. Pozůstatky po zákopech, protitankové zátarasy a opevnění se v prostoru stále nacházejí.

Název závodu poukazuje na fakt, že je prostor využíván k lovu bažantů, a to již od 19. století, kdy byla bažantnice založena rodem Rotschildů.

Hlavním kartografem je Jindřich Hostaš, mapování probíhalo od začátku roku 2019 do jara 2020.