Dopravní omezení a změna centra závodu

Most přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze ve směru na Petřkovice a Hlučín (silnice I/56) je v rekonstrukci. Bližší informace k příjezdové trase budou v Pokynech k závodům.
POZOR: změna v umístění centra závodů oproti informaci uvedené v Rozpisu.